Tvangsadopsjon

Tvangsadopsjon

Tvangsadopsjon som barnevernstiltak innebærer at barn adopteres bort mot de biologiske foreldrenes vilje. For at tvangsadopsjon skal kunne gjennomføres, er lovens system at foreldreansvaret må være tatt fra de biologiske foreldrene, og fylkesnemnda må gi adopsjonssamtykke. Hjemmel for dette finnes i dag i barnevernloven § 4-20. Les mer...