Vilkår

Formålet med nettsiden er allmennopplysning innenfor barnevernsrett, og formidling av advokathjelp i tvister med barnevernet.

Bruk av nettsiden er gratis. Det koster heller ingenting å kontakte advokat, og få inntil en halvtimes gratis rådgivning fra en advokat med kompetanse og erfaring innenfor barnevernsrett.

www.barnevernsadvokat.no bedriver ikke rettshjelpsvirksomhet, og ingen må basere egen rettsstilling på generelle råd og allmenn informasjon som formidles generelt over denne siden ut fra egen fortolkning av informasjon på siden. Som nevnt anbefales å kontakte advokat, dersom man er i en situasjon der tvangsmessige inngrep fra barnevernet kan være forestående.

www.barnevernsadvokat.no er heller ingen rettskilde, da nettsiden ikke er juridisk teori utarbeidet etter vitenskapelig metode. Man kan derfor ikke vise til sitater fra siden og påberope sitatene som juridisk teori i en juridisk tvist med barnevernet.