Kontakt

Advokatfirmaet RUV
Advokat Robert Voldhuset

Email:robert@voldhuset.no

Tlf: +47 23 23 93 02
Mobil: +47 97 72 87 62

Web: ruv.no

Org.nr.: 996421287MVA

Besøksadresse Oslo:
Ruseløkkveien 50
0251 Oslo (Vika)

Postdresse Oslo:
Postboks 2469 Solli
0202 Oslo

Besøksadresse Eidsvoll:
Sundgata 1 (2. etg)
2080 Eidsvoll

Dersom du er i en tvist med barnevernet om forestående undersøkelser, vedtak eller sak for Fylkesnemnda eller domstolene, kan vi sette deg i kontakt med våre dyktige advokater som har erfaring fra og interesse for barnevernssaker spesielt.

Ring oss på tlf. 23 23 93 02, dersom du har behov for barnevernsadvokat eller send oss en e-post via kontaktskjema.

Vennligst gi en kort beskrivelse av situasjonen i meldingen, og angi om det er spesielle omstendigheter som tilsier at saken haster; eksempelvis ved hastevedtak eller dersom det er kort tid til saken skal opp for Fylkesnemnda mv.

Kontaktskjema