Kontakt

Oslo Advokat RUV
Advokat Anders Flatabø

Email:anders@ruv.no

Web: osloadvokat.no

Org.nr.: 996 276 155 MVA

Telefon: + 47 23 23 93 00
Telefon: + 47 23 23 93 02
Faks: + 47 23 23 93 01

Huitfeldsgate 49
0253 Oslo

Dersom du er i en tvist med barnevernet om forestående undersøkelser, vedtak eller sak for Fylkesnemnda eller domstolene, kan vi sette deg i kontakt med våre dyktige advokater som har erfaring fra og interesse for barnevernssaker spesielt.

Vennligst gi en kort beskrivelse av situasjonen i meldingen, og angi om det er spesielle omstendigheter som tilsier at saken haster; eksempelvis ved hastevedtak eller dersom det er kort tid til saken skal opp for Fylkesnemnda mv.

Kontaktskjema